De informatiemiddag van BasBEL over de Wet maatschappelijke ondersteuning werd druk bezocht. ‘Je leerde veel en het was nog leuk ook’, aldus een van de tevreden bezoekers na afloop.

Middagvoorzitter Jan Sanders kon al bij aanvang in zijn nopjes zijn: opnieuw trok BasBEL een uitverkocht huis. De grote zaal van Johanneshove puilde uit met bijna 60 bezoekers. Zij kregen een gevarieerd programma voorgezet.

De nieuwe wethouders sociaal domein die aantraden na de raadsverkiezingen van dit voorjaar presenteerden zich graag. De wethouder uit Blaricum, Joke Lanphen, is voor veel bezoekers natuurlijk niet echt nieuw; zij was vele jaren huisarts in Laren en Blaricum. De Larens wethouder Flip de Groot was voor een aantal bezoekers nog wel een onbekend gezicht. Maar met zijn bestuurlijke achtergrond en zijn natuurlijke drang om het contact te zoeken, zal hij dat vast niet lang blijven. De presentatie van Miriam Havinga liet nog even op zich wachten; door bijzondere omstandigheden moest zij op het laatste moment verstek laten gaan.

Dat ambtenaren al lang geen zwijgende klerken meer zijn, werd nog maar eens bewezen door de ambtenaren van de BEL-combinatie en de afdeling Maatschappelijke Zaken uit Huizen. Die afdeling verzorgt ook voor de BEL-gemeenten de uitvoering van de Wmo.

Ondersteund door dia-beelden en een film en vooral met vaart en flair gaven de ambtenaren een heldere presentatie van de hoofdpunten van de wet die voor veel ouderen een vangnet kan bieden. Dat is geen kwestie van ‘u vraagt en wij draaien’; het gaat er om dat de hulp wordt verstrekt aan wie dat echt nodig heeft. Vaak voeren de consulenten van de afdelingen daarom eerst een zogenaamd keukentafel-gesprek met ‘de client’. Daarbij luisteren ze naar de ‘hulpvraag’, maar kijken ze ook naar wat mensen nog zelf kunnen, of hoe familie, buren of kennissen kunnen bijspringen. Dan pas is te bepalen of een zogeheten maatwerk-voorziening nodig is, afgestemd op de individuele situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, om een aanpassing in huis of om een bijzondere vervoermiddel.

Naast zulk maatwerk biedt de Wmo ook ‘algemene voorzieningen’, zoals dagopvang voor een groep van licht dementerenden. Daaraan voorafgaand is er het nog het zogeheten voorveld, zoals het buurthuiswerk in bijvoorbeeld de Blaercom of het Brinkhuis.
Over dat voorveld werd verteld door Afke Nijhof, met zoveel Schwung en enthousiasme dat uw redacteur vermoedt dat het in de buurthuizen de komende weken nog wel eens druk zou kunnen worden.


Na de pauze werd de zaal opgedeeld in groepen; daar stel je nu eenmaal makkelijker vragen dan in een grote zaal. Aan iedere tafel zat een wethouder of ambtenaar, maar – volgens het principe van de stoelendans – schoven die iedere tien minuten een tafel verderop. Zoals de bedoeling ook was, liep het uit op zeer geanimeerde gesprekken.

Bij een glaasje werd nagepraat, nadat Sanders namens het BasBEL-bestuur, en ondersteund met applaus, de sprekers van gemeente en Versa dankte voor hun deelname en presentatie.

_  _  _ 

 

 

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264