Vergaderen is maar van weinig mensen een hobby en voor veel verenigingen is het een hele opgave om leden te verleiden naar een jaarvergadering te komen. Bij BasBEL lukt het goed. Zo’n 50 leden zijn present tijdens de bijeenkomst op 7 februari in Johanneshove.

Voorzitter René Kemperman wijst vanwege de bijzondere agenda Jan Sanders als spreekstalmeester van dienst. Na diens welkomstwoord presenteert Secretaris Ellen de Valk haar jaarverslag. Tot hoorbaar genoegen van de zaal toont zij op het groot scherm foto’s van activiteiten in 2022. Van informatiebijeenkomsten over levenstestament en Wmo, tot etentjes bij de Chinees en in Johanneshove. Het hoogtepunt aan het slot van het jaar noemt De Valk de ‘gala-avond’ in het Blaricums Vitusgebouw: het kerstdiner met muziek en heuse toneelvoorstelling.

Op de vraag van Sanders of we na zoveel activiteiten niet bijna failliet zijn, geeft penningmeester René Diesveld een geruststellend antwoord. Aan de hand van de jaarrekening, die hij presenteert met een overzichtelijk staatje van inkomsten en uitgaven, laat Diesveld zien dat we op de totale jaaromzet van ruim € 20.000 slechts een minimaal verlies hebben geleden van iets meer dan € 100. Voor het rekeningjaar 2022 is dat op te vangen uit ons reservepotje.
Dat potje is echter maar klein en in de begroting voor 2023 vraagt BasBEL voor een aantal activiteiten, zoals informatie-bijeenkomsten, wel wat subsidie van de BEL-gemeenten.

De kascommissie hield de cijfers kritisch tegen het licht en deed steekproeven bij diverse uitgaven. Maar de conclusie is dat de cijfers betrouwbaar zijn. De commissie geeft zelfs een compliment aan de penningmeester voor het vereenvoudigen en verduidelijken van de administratie. Bij acclamatie stemt de vergadering daarop in met de voorgestelde besluiten tot vaststelling van de jaarrekening 2022, tot het verlenen van décharge aan het bestuur en tot vaststelling van de begroting 2023.

Dat is groen licht, aldus Sanders, waarmee het bestuur verder kan. ‘Minder mooi’ zegt hij, is dat bestuursleden Anske en René Kemperman terugtreden.
Sanders prijst Anske Kemperman om haar bescheiden, behulpzame en goedlachse optreden. Hij roept onder meer de herinnering op aan Anskes bijdragen aan het BasBLAD, waarop veel positieve reacties binnenkwamen. Zijn bloemen en kus worden door de zaal met applaus ondersteund.


Met een geprojecteerde foto uit december 2016 bij notaris Bont, laat Sanders zien dat voorzitter René Kemperman al vanaf de oprichting bij BasBEL betrokken was. Andere foto’s tonen dat René vaak de voorman is geweest, bij het verwelkomen bij het 100e lid bijvoorbeeld en bij de boottocht in Amersfoort. Maar daarnaast is René vaak ook de stille kracht geweest, die op zijn zolderkamer belastingaangiften verzorgde voor leden of worstelde met excel-sheets voor de Basbel-administratie. Als Sanders bij het aanbieden van dank-cadeau zegt te hopen dat René nog vaak bij de vereniging te zien is, laat de leden luid blijken die wens van harte te onderschrijven.

Gelukkig zijn drie nieuwe kandidaten gevonden voor het bestuur: Elly Kramer, Bram Turkenburg en Enno Douma. Kramer heeft zich onlangs voorgesteld in een interview in het BasBLAD; Turkenburg en Douma doen dat mondeling in de vergadering. Aftredend, volgens het schema in de statuten, zijn Ellen de Valk en Jan Sanders. Mede gezien het vertrek van Anske en René Kemperman, stellen zij zich nog voor één jaar herverkiesbaar. Penningmeester René Diesveld behoudt voor nog drie jaar zijn statutair mandaat. De vergadering laat weten blij te zijn met de vrijwillige bestuurders stemt in met alle voorgestelde kandidaten.  

Het formele deel van de vergadering eindigt met de keuze van de activiteiten voor 2023. Op een waar stembiljet en met een rood potlood, maken de leden hun voorkeuren bekend voor de activiteiten van BasBEL in 2023. De uitslag van de verkiezing wordt snel op de website bekend gemaakt. 


Na de pauze is er de Bingo. Het ligt vast ook aan de onvolprezen gastvrouwen Wil en Emmy, en aan de drankjes die zij rondbrengen, maar de regelmatige hilariteit in de zaal laat vooral zien dat René Kemperman nog maar even moet aanblijven als bingo-master.

 

JS  

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264