Tijdens de recente jaarvergadering in Johanneshove konden de leden van BasBEL ook stemmen voor de gewenste activiteiten in 2023. Grote winnaar is de zomerbustocht naar Den Bosch.

Secretaris Ellen de Valk licht toe dat de jaarlijkse ledenvergadering van BasBEL besluit over de financiële jaarcijfers en over nieuwe bestuurders, maar ook een voorkeur kan uitspreken voor de door het bestuur te organiseren activiteiten. ‘Met een heus stembiljet’.

Inmiddels zijn de biljetten van de 51 aanwezige leden geteld. Daarop konden met het rode potlood steeds (maximaal) vijf stemmen worden uitgebracht. Het vaakst gekozen, 26 keer, werd de zomerbustocht naar Den Bosch (met een vaartochtje over de Binnendieze). Bijna even goed scoorden het Kerstdiner en de Rondvaart op de Vecht, met allebei 24 stemmen.

De Valk: ‘Met alle stemmen op bezoek aan diverse musea en op activiteiten zoals hulp bij computergebruik, de oefenmiddag valpreventie en het bezoek aan het Papagenohuis, laten BasBEL-leden duidelijk hun culturele en sociale belangstelling zien. Maar ze zijn vooral ook, zoals mijn schoonmoeder het noemde, gezelligheidsdieren, die niets zo leuk vinden als samen eten of samen een bus- of vaartochtje maken.’
De hoge stemmenaantallen voor Paaslunch, Rijsttafel, Boottochtje op de Vecht, en Barbecue onderstrepen de woorden van de secretaris.

Op de vraag van de redactie of het bestuur nu al deze activiteiten ook zo gaat organiseren, is De Valk duidelijk. ‘Nee, die gemeenschappelijke maaltijden en excursies kosten zoveel tijd en geld, dat we die niet allemáál kunnen uitvoeren.’
Maar, zo voegt ze er aan toe, ‘je kent ons. We gaan als bestuur zorgen voor een gevarieerd programma, met etentjes, tochtjes, informatiebijeenkomsten, museumbezoek en noem het maar. Donderdag 16 februari is er de Woonmiddag, begin april de Paaslunch en begin mei het bezoek aan het Papagenohuis

Als uw redacteur zijn jas al aan heeft, roept De Valk hem nog even terug. ‘Schrijf er bij dat de activiteiten steeds worden voorbereid door een klein groepje, met een bestuurder en een paar vrijwilligers. Hartstikke leuk werk. We kunnen nog een paar vrijwilligers gebruikers. Je weet m’n nummer.’

Dat is zo. De Basbel-secretaris is te bereiken onder 035-5316079 of 06-41519803.

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264