Algemeen

Werkzaamheden binnen BasBEL worden uitgevoerd door bestuurders en vrijwilligers. Om duidelijkheid te verschaffen over de vergoedingen heeft het bestuur onderstaande regels vastgesteld.

Bestuurders.

Alle bestuurders van BasBEL zetten zich vrijwillig in om de doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, te bereiken. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij geen vergoeding, noch financieel noch in enigerlei andere vorm. 

Uitsluitend voor vergoeding in aanmerking komen daadwerkelijke financiële uitgaven die rechtstreeks zijn gedaan ten behoeve van het werk voor BasBEL.  Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester tegen inlevering van de originele kwitantie en met vermelding van de reden, het IBAN-nummer en de tenaamstelling hiervan. De penningmeester beoordeelt of de uitgaven betrekking hebben op de functie en de doelstelling van BasBEL en verzorgt de betaling

Vrijwilligers.

Voor vrijwilligers geldt het bovenstaande ook met dien verstande dat de kosten worden gemaakt in overleg met een of meerdere bestuursleden.

BasBEL betaalt geen vacatiegelden en vrijwilligersvergoeding uit aan haar bestuurders en vrijwilligers.


Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering in Eemnes op 21 november 2018

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264