De vereniging beoogt binnen het gebied waar zij werkzaam is het algemeen belang te behartigen van het zo lang mogelijk zowel zelfstandig als sociaal  functioneren van ouderen in hun omgeving. Zij stelt zich ten doel op te komen voor de lokale belangen van haar leden en contactmogelijkheden te  bieden zodat de leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de  samenleving en voorts al datgene te verrichten dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

  1. het behartigen van de collectieve belangen van de leden op lokaal  niveau bij onder meer gemeentebestuur, woningbouwcorporaties, zorg en welzijnsinstellingen en politieke partijen;  
  2. het behartigen van de individuele belangen van de leden onder meer  door het aanbieden van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van  administratie, belastinghulp en vervoer;  
  3. het bieden van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en sociale  contacten te verbeteren en te onderhouden;  
  4. het organiseren van activiteiten waardoor de leden kunnen bijblijven  bij actuele ontwikkelingen;  
  5. het bevorderen van deelname aan culturele, sportieve en recreatieve  evenementen door het benutten van het aanbod van lokale organisaties;
  6. het organiseren van culturele, sportieve en recreatieve evenementen  indien daar in de gemeenten Blaricum, Eemnes of Laren wel vraag  naar is, maar geen aanbod;
  7. het stimuleren van een actieve inzet van de leden middels  vrijwilligerswerk;
  8. de samenwerking met andere organisaties, waaronder de gemeente(n) welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.

 

Hier kunt u het beleidsplan 2022 downloaden.

 

 

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264